Vertrouwensketen

De Vertrouwensketen is een gezamenlijk initiatief van overheden en bedrijfsleven voor het digitaal weerbaarder maken van de havenlogistieke ketens. Het veilig en betrouwbaar vrijstellen en ophalen van importcontainers in de Nederlandse havens is daar een belangrijk onderdeel van. Dit gebeurt allereerst in Rotterdam. De werking is heel simpel, maar betekent voor elke schakel een nieuwe manier van werken. Van iedereen is actie nodig. Samen creëren wij als logistieke keten een gesloten vrijstellings- en ophaalproces met enkel geautoriseerde partijen. Pincodes verdwijnen. 

 

 

Zo werkt het 

De Vertrouwensketen creëert vanaf de rederij/cargadoor via de verlader, de expediteur en de vervoerder tot aan de deepsea-terminal een gesloten logistieke keten met enkel bekende en geautoriseerde partijen.   

Samen realiseren de partijen via de Vertrouwensketen een digitaal en fysiek veilig vrijstellings- en afhaalproces van importcontainers in de haven van Rotterdam. Voor de werking ervan heeft Portbase aan enkele services binnen het Port Community System van de Nederlandse havens een extra autorisatielaag toegevoegd.  

De Vertrouwensketen omvat nog meer. Lees hier over de overige initiatieven voor het digitaal weerbaarder maken van de havenlogistieke processen. Eén voorbeeld is de controle door de terminals op de uitvoerend vervoerder.  


Realisatie van de oplossing
 

De rederijen hebben het voortouw genomen in de tot standkoming van de vertrouwensketen. Maar het proces vergt een bijdrage van alle partijen in de keten. In verschillende werkgroepen zijn de onderdelen die Portbase levert aan de vertrouwensketen geanalyseerd en ontwikkelt. 

De bijdrage van Portbase aan de vertrouwensketen is het toevoegen van een autorisatielaag aan bestaande services. Hiermee kunnen bedrijven hun ketenpartner machtigen voor het recht om een import container op te halen. Dit recht wordt doorgegeven in de keten tot aan de (uitvoerend) vervoerder. 


Opschaling bij bedrijven
 

Sinds de zomer van 2023 wordt de vertrouwensketen gebruikt en geleidelijk opgeschaald. Omdat de werking van de vertrouwensketen een veranderde werkwijze met zich meebrengt wordt de uitrol gefaseerd aangepast. Eind 2023 hebben de rederijen zich tot doel gesteld om gezamenlijk klaar te zijn om deel te nemen in de vertrouwensketen per 1 maart 2024 en is de ambitie uitgesproken om per 31 maart alle lading uit Latijns-Amerika via de vertrouwensketen vrij te stellen.  

Via een speciale campagne website https://vertrouwensketen.nl/ en vanuit de rederijen en parterns (zoals Portbase) worden bedrijven geïnformeerd over de ophanden zijnde wijziging en maken elke dag nieuwe bedrijven de stap richting de vertrouwensketen. 


Data delen
 

Naast het veiliger maken van het ophalen van import containers voegt de vertrouwensketen een extra dimensie toe aan de havenlogistiek. Doordat de partijen in de keten elkaar aanwijzen als relevante ketenpartner voor specifieke lading, ontstaat ook een logisch netwerk van bedrijven die binnen hun eigen rol, toegang zouden moeten hebben tot logistieke informatie. Doordat de keten inzichtelijk wordt gemaakt is het ook mogelijk om data over de verschillende schakels heen te delen. Ondanks dat partijen onderling niet weten dat ze betrokken zijn in bij dezelfde vracht, stelt de vertrouwensketen ze instaat op een veilige manier data te delen.