Cargo Tracking System

In opdracht van Deltalinqs en gefinancierd door Topsector Logistiek heeft Portbase in samenwerking met de havencommunity een vooronderzoek uitgevoerd onder de naam DGVS (Douane Goederen volgsysteem). Doel van het onderzoek was om te bepalen of het hebben van een centraal Douane Goederen volgsysteem waarde heeft voor de community.  

 

Uitkomst van dit vooronderzoek luidt: “Met een centraal Douane Goederen Volg Systeem (DGVS) kunnen goederen makkelijk en digitaal in verschillende douaneregimes van, naar en via de haventerminals worden overgebracht en gevolgd. Hierdoor ontstaat er één waarheid met een substantiële lastenverlichting voor het bedrijfsleven, een sterk verbeterde ease-of-doing business, inzicht in het proces en wordt handhaving real-time mogelijk en makkelijker. De concurrentiepositie van NL voor maritieme stromen wordt hierdoor sterk verbeterd.”  

Oplossingsrichtingen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen zijn overgenomen in het programma CTS (Cargo Tracking System): Havenbrede RTO, Douane dashboard en Overbrengen. Deze worden in het volgende hoofdstuk verder toegelicht. 

De beoogde resultaten van deze gezamenlijke projecten: 

  • Maximaal hergebruik van data 
  • Minder administratieve lasten 
  • Toegroeien naar modern (en realtime) toezicht door Douane 
  • Versterken van de concurrentiepositie  
  • Eén administratie (terminals, één werkwijze en één waarheid 
  • Minder kosten door collectiviteit 

 

Transitie 

De ontwikkeling van de havenbrede RTO ligt op schema en het draagvlak bij terminals en Douane is groot. De adoptie van de havenbrede RTO zal naar verwachting zijn beslag krijgen in de komende 2 jaar.  Wel zien we forse complexiteit in de transitie naar datagedreven toezicht. Het aanpassen van bestaande processen en procedures kent langere doorlooptijden dan vooraf voorzien. 

 

Federatief  

Via het Port Community Systeem (PCS) stelt Portbase de data eigenaren in staat hun data te delen op basis van autorisaties die zij zelf beheren. Door de toevoeging van de RTO data aan het PCS krijgt de data eigenaar (terminal) de mogelijkheid zijn data te delen binnen de community, maar (op termijn) ook daar buiten.  

 

Veranderende wereld 

Ondanks het gedeelde beeld van de havencommunity dat het programma CTS waarde levert voor de keten, vragen er momenteel veel thema’s en onderwerpen om aandacht en prioriteit. Zo staat het onderwerp veiligheid/ ondermijning staat hoog op de agenda en vergt van alle partijen in de haven een bijdrage. Daarnaast spelen er veel veranderingen rondom wet- en regelgeving, waarvan een aantal gekoppeld is aan (Europese) deadlines. Voor partijen als Douane, Portbase maar zeker ook terminals vragen al deze onderwerpen om tijd en capaciteit en moeten er keuzes gemaakt worden. Dit kan invloed hebben op de initiele planning van projecten.