Living Labs: Luchtvracht

Schiphol vervoert maandelijks meer dan honderdduizend ton aan luchtvracht van over de hele wereld en is daarmee een belangrijk logistiek knooppunt voor Nederland naar het (inter)nationale achterland. Schiphol heeft de ambitie om de meest duurzame, best aangesloten, veilige en beveiligde cargo hub van Europa te zijn. Met naadloze, efficiënte werkprocessen.

Schiphol werkt in het programma Digitale Infrastructuur Logistiek aan de Basis Data Infrastructuur.

 

Terug naar Living Labs

 

Road Feeder Service (RFS) 

Het wegvervoer dat luchtvracht tussen Europese luchthavens vervangt, bekend als ‘road feeder service’ (RFS), vormt een aanzienlijk aandeel van het transport van en naar Schiphol. In tegenstelling tot lokaal georiënteerd vrachtverkeer is de informatie-uitwisseling tussen de partijen die bij RFS betrokken zijn, gebrekkig en weinig transparant. Voor een beter planbare goederenstroom is een verbeterde informatievoorziening essentieel.

In 2023:

 • Zijn analyses uitgevoerd op de RFS-verkeersstromen en relevante informatiebronnen geïdentificeerd;
 • Zijn gesprekken gestart over afspraken voor datadeling.

In 2024 >

 • De RFS-tool die in 2024 gelanceerd wordt, integreert met het nieuwe Port Community Systeem van Schiphol (Cargonaut), ontworpen als onderdeel van de Basis Data Infrastructuur;
 • De lessen uit het ontwerp van de RFS-tool zullen worden gedeeld met het DIL-projectteam.
 • In samenwerking met alle betrokken partijen zal de RFS-datadekking worden verhoogd.

Meer informatie is te vinden op: 

Website Amsterdam Logistics

Secure Import  

Goederen vervoerd via luchtvracht bezitten vaak een hoge waarde, waardoor diefstal van geïmporteerde items een voortdurende bedreiging vormt. Papieren documenten worden door de keten heen breed verspreid en komen terecht in algemene mailboxen. Deze documenten worden gefalsificeerd, waardoor georganiseerde misdaad in de kaart wordt gespeeld. Door digitalisering van deze papieren documenten zetten we een eerste stap ter voorkomen van falsificatie en delen we informatie naar de juiste partijen en personen op het moment dat ze dat nodig hebben. De chauffeur wordt specifiek toegewezen aan zendingen. Alleen die chauffeur mag de vracht meenemen. Om dit goed te beveiligen vormen we een digitale sleutel en gebruiken we extra beveiligingsmethoden voor identificatie, waardoor toegang tot de vracht buiten handbereik van de georganiseerde misdaad blijft.   

 
In 2023: 

 • ‘Best Effort’ verklaring: een ‘Best Effort’ verklaring voor Secure Import is opgesteld door Schiphol en op 12 juli 2023 ondertekend door vier van de vijf afhandelaren: KLM Cargo, Dnata, Menzies Aviation en Swissport. Deze verklaring toont de betrokkenheid van de partijen bij de implementatie van het nieuwe ketenproces. Lees hier meer. 
 • Afsprakenstelsel voor nieuw ketenproces: een afsprakenstelsel is ontwikkeld om te beschrijven hoe de ketenpartners in de nieuwe situatie gaan werken. Dit document omvat de operationele procedures, de businessrules en het nieuwe, op te leveren IT-systeem. De eerste partijen doen al ervaring op met deze vernieuwde werkwijze. 
 • Minimum Viable Product (MVP): een MVP is ontwikkeld als basis voor de digitale sleutel die nodig is voor het ophalen van importzendingen. Deze sleutel is een token die zorgvuldig in verschillende stappen wordt opgebouwd. De verplichte handelingen in het Port Community Systeem (PCS-systeem) zorgen ervoor dat alleen de juiste chauffeur de digitale sleutel kan verstrekken bij de afhandelaar. Gevoelige informatie wordt efficiënt en veilig en gedeeld. De afhandelaar weet dat de overdracht veilig is. 
 • Geleerde lessen: bij het ontwerpen en ontwikkelen van de MVP hebben ketenpartners in de praktijk ervaren dat digitalisering van documenten naast meer veiligheid ook zorgt voor efficiënter werken. Het systeem maakt apart printen van papieren overbodig en vermindert de noodzaak voor mail- en telefonisch contact. 

 

In 2024 >

 • De MVP van de Secure Import-tool wordt verder ontwikkeld op basis van feedback van de gebruikers.  We hebben hiervoor wekelijks overleg met vertegenwoordigers van de afhandelaars, truckers en expediteurs. We gaan in deze fase verder integreren en testen met het vrijgeven van de goederen in combinatie met persoonsidentificatie. 
 • Dit jaar wordt een eerste versie gelanceerd, waardoor de keten in staat is om goederen veilig over te dragen.  

 

Digitale Truckslot Planning 

Afhandelaren hebben te weinig zicht op wat er op hen afkomt. Vervoerders komen aan zonder afspraak. Hierdoor ontstaan er wachtrijen en kan de afhandelaar moeilijk zijn personeel plannen. De inzet van personeel gebeurt nu vooral op basis van ervaring. Daarbij komt dat pieken en dalen toenemen als gevolg van steeds grotere fluctuaties in de goederenstromen. Ook is de verwachting dat het landzijdige (internationale) vrachtverkeer in het vrachtgebied Cargo City Schiphol de komende jaren sterk groeit .  

Ketenpartijen werken daarom aan het maken van afspraken over een uniforme werkwijze van datadeling op Schiphol zodat het ketenproces beter planbaar wordt.  

In 2023: 

 • Is een ‘Best Effort’ verklaring voor Digitaal Truckslot Planning opgesteld door Schiphol en op 18 September 2023 ondertekend door 4 van de 5 afhandelaren: KLM Cargo, Dnata, Menzies Aviation, Swissport en vertegenwoordigers van truckers en expediteurs. Lees hier meer.  
 • Is op basis van het gewenste nieuwe ketenproces een eerste afsprakenstelsel opgesteld. Daarin is beschreven hoe de ketenpartners operationeel gaan werken in de nieuwe situatie, waarin businessrules zijn opgenomen en het nieuw op te leveren IT-systeem;  
 • Heeft een vertegenwoordiging van de community in een wekelijkse werkgroep gewerkt aan een ‘TO BE’ ketenproces en bijbehorende operationele regels.  
 • Is een IT-concept op hoofdlijnen gedefinieerd en vastgesteld met de community.  
 • Is gewerkt aan regels voor dit proces (‘business rules’) en een definitie van de koppeling van IT-systemen. 

In 2024 >  

 • Wordt gewerkt aan het afsprakenstelsel met de bijbehorende operationele regels (businessrules) door de wekelijkse werkgroep; 
 • Wordt besluitvorming voor invoering van dit afsprakenstelsel met de gehele community doorlopen. 
 • Wordt een nieuwe tool voor uitwisseling van planningsgegevens ontworpen. Dit sluit aan op het nieuwe Port Community Systeem van Cargonaut en maakt gebruik van de data uitwisseling van onder meer Secure Import en RFS. De nieuwe tool werkt op basis van het BDI-framework.  

 

Meer informatie is te vinden op:  

Website Schiphol